Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

hopelesslife
8432 16ca 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viakotfica kotfica
hopelesslife
6733 18f9 420
Belvedere
Reposted fromvolldost volldost viakotfica kotfica
hopelesslife
1919 ffa6 420
Reposted fromlujek lujek viakotfica kotfica
hopelesslife
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viakotfica kotfica
hopelesslife
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni viaSurvivedGirl SurvivedGirl
hopelesslife
3861 5a5e 420

Reposted fromyourtitle yourtitle viaSurvivedGirl SurvivedGirl
hopelesslife
0810 df91 420
Reposted fromNekoii Nekoii viarealityisabitch realityisabitch
hopelesslife
1554 7975 420
Reposted fromfoods foods viatarczyn tarczyn
hopelesslife
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viapodkreslajmnie podkreslajmnie
hopelesslife

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
hopelesslife
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaabstrakcja abstrakcja
hopelesslife
1701 4c9e 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viagabunia gabunia
hopelesslife
2743 4126 420
Reposted frombyheart byheart viagabunia gabunia

November 23 2017

hopelesslife
6291 40ba
Reposted fromstroschek stroschek viakotfica kotfica
hopelesslife
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
hopelesslife
7373 de81 420
Reposted fromzciach zciach viakotfica kotfica
hopelesslife
2171 b45c 420
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viakotfica kotfica
hopelesslife
1095 27dc 420
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viakotfica kotfica
hopelesslife
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viakotfica kotfica
hopelesslife
2045 96d1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl