Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

hopelesslife
9892 e083 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagabunia gabunia
hopelesslife
hopelesslife
5242 8457 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
7250 7f29 420
Reposted fromtfu tfu viagabunia gabunia
hopelesslife

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaJosette Josette
hopelesslife
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viaJosette Josette
hopelesslife
3737 f991 420
Reposted fromnever-mind never-mind viaazathiana azathiana
hopelesslife
1648 3953
lovka soł macz!
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamessinhead messinhead

October 16 2017

8688 5039 420

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viagabunia gabunia
7088 d5da 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabunia gabunia

October 07 2017

hopelesslife
1938 96e8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
0660 223f 420
Reposted frommyrla myrla viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
hopelesslife
7360 b546 420
Reposted fromdivi divi vialilacwine lilacwine
hopelesslife
0090 8c8f 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialilacwine lilacwine
hopelesslife
4559 3ffb 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamessinhead messinhead
hopelesslife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl