Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

One day you’ll wake up at 11:30 AM on a Sunday with the love of your life and you’ll make some coffee and pancakes and it’ll all be alright.
— just a friendly reminder to keep going ( via megan-hansenn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via2708 2708
hopelesslife
hopelesslife
7129 45ba 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathramp athramp
2898 091d 420

insanelyasinine:

Same honestly.

Reposted fromfruity-pete fruity-pete viaelentarie elentarie
hopelesslife
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
hopelesslife
do tej sytuacji wódka pasuje idealnie, bo wódka to najlepsze lekarstwo na zapalenie duszy
— Nielegalni- Vincent V. Severski
Reposted fromaskman askman
hopelesslife
1860 44cc 420
Reposted fromenn0 enn0 viagabrynia gabrynia
6535 eeaa 420

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

8280 3394 420

alunaes:

i-blame-the-bbc:

catstextposts:

Aww

And she is very proud of them!

OMFG

Reposted fromdrozdzi drozdzi viagabrynia gabrynia

June 24 2017

hopelesslife
4074 6d3f 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
hopelesslife
1853 6659 420
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadarkparadise darkparadise
hopelesslife
0870 a20f 420
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakonwalia konwalia
hopelesslife
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamessinhead messinhead
Reposted fromnokturnal nokturnal viamessinhead messinhead
hopelesslife
4283 29d5 420
Reposted fromretaliate retaliate viamessinhead messinhead
hopelesslife
hopelesslife
8394 23e4 420
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viarealityisabitch realityisabitch
hopelesslife
1618 5e1a 420
Reposted fromLQL LQL viarealityisabitch realityisabitch
hopelesslife

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl