Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

hopelesslife
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viaendlessmemories endlessmemories
hopelesslife
5094 33aa 420
hopelesslife
0769 8159 420
8356 eb3b 420

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

hopelesslife
2204 b495 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabunia gabunia
hopelesslife
4842 30cc 420
Reposted fromkaiee kaiee viaabstrakcja abstrakcja
3712 08e0 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatarczyn tarczyn
hopelesslife
Dobrze, że się akurat przebudziłaś. Działasz na mnie tak kojąco i uspokajająco. Im bardziej z Tobą rozmawiam, tymbardziej mi Ciebie później brakuje! Masz na mnie dobry wpływ, mam farta, że na Ciebie trafiłem. Dobrze, że nie masz zamiaru nigdzie zniknąć, bo Cię będę wtedy szukał. 
— P.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viagabunia gabunia
hopelesslife

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viagabunia gabunia

August 21 2017

hopelesslife
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
hopelesslife


A Vegan Horror Story
hopelesslife
1132 8ad6 420
hopelesslife
5633 7b0b 420
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead

August 20 2017

hopelesslife
4244 690e 420
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
hopelesslife
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaawakened awakened
hopelesslife
2568 7138 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitarowaaaA gitarowaaaA
hopelesslife
0820 ac6b 420
Reposted fromscorpix scorpix viaskraweksiebie skraweksiebie
hopelesslife
4049 08a6 420
hopelesslife
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl