Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

hopelesslife
8451 744d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
hopelesslife
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskraweksiebie skraweksiebie
hopelesslife
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
hopelesslife
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaskraweksiebie skraweksiebie
4196 ff37 420
Reposted fromdftblove dftblove viaskraweksiebie skraweksiebie
7508 a548 420
hopelesslife
0121 e7b1 420
o, kasztan
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
hopelesslife
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viagabunia gabunia
hopelesslife
1536 2ba5 420
Reposted fromkrzysk krzysk vialilacwine lilacwine
hopelesslife
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
Reposted fromkitana kitana viamessinhead messinhead
hopelesslife
7827 ef00 420
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
8977 0e01 420
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
1260 de4d 420
Reposted fromkaiee kaiee viatransfuzja- transfuzja-
hopelesslife
hopelesslife
4506 9d41 420
Reposted fromkelu kelu viagitarowaaaA gitarowaaaA
hopelesslife
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viagabunia gabunia
4586 167f 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaJosette Josette
9161 fe7d 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl